ستاره اول
نشانی استان هرمزگان، جزیره کیش، بلوار خیام، مجتمع تجاری اداری سارینا 1، طبقه هفتم، واحد 715
تلفن 07644482080-1